Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine b2b.raing.si

Spletna trgovina b2b.raing.si je namenjena poslovnim uporabnikom oz. našim registriranim partnerjem. Trgovino upravlja podjetje Raing d.o.o.,  Zavrh nad Dobrno 9, 3204 Dobrna s poslovno enoto na naslovu Gotovlje 74D, 3310 Žalec. Raing d.o.o., na portalu b2b.raing.si, zagotavlja ugodne cene, hitre dobavne roke ter ugodne pogoje nakupa računalniške opreme. V kolikor potrebujete dodatne informacije o produktih, ki se nahajajo v naši b2b trgovini, nas kontaktirajte. Prav tako izjavljamo, da smo zavezani k varovanju vaših osebnih podatkov, ki nam jih posredujete v postopku registracije oz. pri nakupu preko b2b portala.

Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), s priporočili GZS in mednarodnimi kodeksi za poslovanje.

Prevzemanje odgovornosti

Podjetje Raing d.o.o. s potrebno skrbnostjo poizkuša zagotavljati točnost in ažurnost podatkov navedenih na portalu b2b.raing.si (identiteta podjetja, kontaktni naslovi, bistvene značilnosti blaga, cena in dostopnost izdelkov, pogoje dostave izdelka ali izvršitve naročila, način plačila in dostave, veljavnost ponudbe, itd.), vendar Raing d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi točnosti in celovitosti. Uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Podjetje Raing d.o.o. si pridržuje pravico, da spremeni vsebino teh spletnih strani kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog, brez predhodnega opozorila. Podjetje Raing d.o.o. ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.

Vse informacije in podobe, vsebovane na teh spletnih straneh, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Blagovne znamke, ki se pojavljajo na portalu b2b.raing.si, so registrirane blagovne znamke in so v lasti družbe Raing d.o.o. oziroma njihovih pogodbenih partnerjev.

Niti družba Raing d.o.o. niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletne strani b2b.raing.si ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do spletnega mesta in uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh (npr. občasno nedelovanje strežnikov) ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Spletne strani vsebujejo tudi informacije in povezave s spletnimi stranmi tretjih oseb. Podjetje Raing d.o.o. ni seznanjena s tekočo vsebino informacij vsebovanih na spletnih straneh omenjenih tretjih oseb in zato ne prevzema nobene odgovornosti za navedene informacije na teh straneh. Za morebitne napake na spletnem mestu b2b.raing.si se opravičujemo. V kolikor opazite napako oz. neskladje v podatkih, nas prosim obvestite na prodaja@raing.si

Zaupnost podatkov

Podatki, ki jih uporabnik posreduje preko obrazcev na spletnem mestu b2b.raing.si ali kako drugače (po telefonu, preko e-pošte, itd.), obravnavamo zaupno v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o varstvu potrošnikov ter evropsko direktivo (GDPR). Podjetje Raing d.o.o. jamči, da bodo na ta način zbrani podatki namenjeni izključno uporabi družbe Raing d.o.o. in ne bodo predani v roke tretje osebe ali bili kakorkoli drugače zlorabljeni.

Cene

Veleprodajne cene vseh objavljenih izdelkov na portalu b2b.raing.si so prikazane v EUR in ne vsebujejo DDV. Maloprodajne cene vsebujejo DDV. V kolikor določenega izdelka ni na zalogi, lahko pride do spremembe cene. Cene so informativnega značaja in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Dobavni rok

Večina izdelkov, ki so objavljeni na b2b.raing.si, in jih imamo na zalogi, vam bomo odposlali v roku 24-48ur po prejetem naročilu oz. plačilu predračuna. Dobavni rok ne vključuje sobot, nedelj in praznikov. Dejanske zaloge so navedene tudi na b2b.raing.si portalu.

Raing d.o.o. si pridržuje pravico do podaljšanja dobavnega roka v primeru nepredvidljivih dogodkov, ki lahko dobavo naročenega blaga bistveno otežijo ali onemogočijo. Podjetje Raing d.o.o. bo o težavi pri izdobavi naročenih izdelkov v najkrajšem možnem času obvestilo stranko.

Prevzem in dostava blaga in morebitne poškodbe

Kupec lahko, od predhodnem dogovoru, blago prevzame v skladišču podjetja Raing d.o.o. na naslovu Gotovlje 74D, 3310 Žalec, in sicer vsak delovnik, od ponedeljka do petka med 7:30 in 15:30 uro. V primeru lastnega prevzema lahko zahtevamo identifikacijo prevzemnika.

Dostava blaga se vrši s ponudniki paketne distribucije, ki blago dostavijo do kupca v vseh krajih Slovenije. Izbrani ponudnik paketne distribucije je Pošta Slovenije. Poštnina je brezplačna. Podjetje Raing d.o.o. ne nosi odgovornosti za morebitne zamude s strani dostavljavca (paketne distribucije).

Stranka je pri prevzemu pošiljke dolžna pregledati njeno vsebino. S podpisom dobavnice stranka potrjuje količino in vrsto prevzetega blaga. Kasnejših reklamacij glede količine in vrste blaga ne upoštevamo. V primeru poškodb pošiljke je stranka dolžna celotno pošiljko (paket, zaščitna embalaža, izdelki) reklamirati pri dostavljavcu, ki je obvezan rešiti reklamacijo na svoje stroške, če se mu dokaže odgovornost. O poškodbi pošiljke se obvesti tudi Raing d.o.o.. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo.

Garancija

Vsi izdelki, ki jih trži podjetje Raing d.o.o. imajo garancijo uvoznika oziroma proizvajalca ter zagotovljeno servisiranje in rezervne dele v Sloveniji. Za kupljeno blago veljajo splošni garancijski pogoji in določbe v prilogi posameznega blaga. Dobavnica velja kot garancijski list, če garancijski list ni priložen ob dobavi. Raing d.o.o. zagotavlja, da naprave ob odpremi nimajo konstrukcijskih, proizvodnih, materialnih ali funkcijskih napak.

V primeru okvare izdelka se obrnite na pooblaščenega serviserja. Vse napake nastale v okviru garancijske dobe mora kupec sporočiti oz. prijaviti pooblaščenemu serviserju v pisni ali elektronski obliki z reklamacijskim zapisnikom. Napaka mora biti jasno in nedvoumno opisana na reklamacijskem zapisniku. Stranka mora ob uveljavljanju garancije pooblaščenemu serviserju dostaviti z opremo tudi garancijski list in dobavnico, kjer je naveden datum izdobave, serijska številka in garancijski čas za posamezen artikel.

Škoda

Podjetje Raing d.o.o. ne odgovarja:

• Za okvare, nastale zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja, mehanske poškodbe in okvar v primeru višje sile (napetostni sunek, strela, itd.).

• Če je v izdelek posegala nepooblaščena oseba ali če je ugotovljeno, da je kdo posegal v izdelek brez našega pisnega dovoljenja pri spremembah na aparatu.

• Pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči, itd.

• Pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu.

• Pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb.

• Pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka.

• Pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja.

IZJAVA O ZASEBNOSTI

Pravica do zasebnosti je ena najpomembnejših človekovih pravic. V podjetju Raing d.o.o. se tega zavedamo in spoštujemo zasebnost naših strank, zato z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo in skladno z zakoni, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

Vaše podatke obdelujemo tudi v skladu z veljavno evropsko zakonodajo - Splošno uredbo o varstvu podatkov, na kratko GDPR

Podatki upravljalca

Z osebnimi podatki, ki nam jih zaupate, upravlja podjetje:

Raing d.o.o., Gotovlje 74D, 3310 Žalec

Informacije: info@raing.si, telefonska številka 070 202 000

Osebni podatki

Osebni podatek je katerakoli informacija, ki vas identificira kot določljivega posameznika. Posameznik je določljiv takrat, ko ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za posameznikovo fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto.

Osebne podatke večinoma pridobivamo neposredno od vas, če pa pri nas opravite nakup, lahko v zvezi z izvajanjem sklenjene pogodbe, s strani bank, naših partnerjev, ki upravljajo s plačilnimi sistemi ali dostavnih služb, pridobimo dodatne podatke (npr. podatke o številki računa, uspešno izvedenih plačilih ali dostavi in prevzemu blaga)

Podjetje Raing d.o.o., skladno z nameni, opredeljenimi v nadaljevanju te izjave, zbira in obdeluje naslednje osebne podatke:

- kontaktni podatki in podatki o vaši komunikaciji z upravljavcem (ime in priimek, elektronski naslov, telefonska številka, datum, ura in vsebina poštne ali elektronske komunikacije);

- podatke o uporabnikih spletnih strani upravljavca (IP naslov, datumi, ure in trajanje obiskov spletnih strani, podatki o lokaciji oz. vstopni točki dostopa do interneta, podatki o obiskanih podstraneh, podatki o opravljenih nastavitvah, idr.);

- podatke o registriranih oz. prijavljenih uporabnikih (elektronski naslov, geslo in ostale osnovne podatke) in njihove nakupe;

- podatke o uporabnikovih nakupih in izdanih računih (datum in kraj nakupa, kupljeni izdelki, cene kupljenih izdelkov, skupni znesek nakupa, način plačila, naslov za dostavo, številka in datum izdaje računa, oznaka osebe, ki je izdala račun, ipd.) ter podatke o reševanju reklamacij izdelkov;

- druge podatke, ki jih uporabniki prostovoljno podajo upravljavcu ob naročilu določenega izdelka ali posredovanju ponudbe oziroma povpraševanja.

Raing d.o.o. ne zbira in ne obdeluje vaših osebnih podatkov, razen kadar mu vi to omogočite oz. v to privolite ali kadar za zbiranje osebnih podatkov obstaja zakonska podlaga ali imamo za obdelavo vaših podatkov zakonite interese.

Nameni obdelave osebnih podatkov in pravni temelji

Pridobljene osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene ohranjanje stikov s strankami, obveščanja o marketinških akcijah naših izdelkov ali storitev preko elektronske pošte, pospeševanje prodaje ter osnovnega profiliranja strank s ciljem prilagojene ponudbe preko elektronske pošte, družbenih omrežij in na spletni strani.

Osebne podatke z največjo skrbnostjo hranimo le za namene:

-    pošiljanja marketinških obvestil vezanih na ponudbo izdelkov iz portala b2b.raing.si

-    pošiljanje koristnih nasvetov in izobraževalnih vsebin

Osebne podatke, ki jih zberemo na ta način obdelujemo posebej in jih ne povezujemo z drugimi osebnimi podatki uporabnikov naših spletnih strani.

Obdelovanje osebnih podatkov in morebitni prenos osebnih podatkov v tretje države

Osebne podatke lahko uporabljajo oddelki prodajne podpore in marketinga, računovodstva ter tehnične podpore. Zbrane osebne podatke hranimo na območju Republike Slovenije in jih na noben način ne iznašamo v druge države.

Pravice posameznikov

Vsak posameznik lahko, s pisno zahtevo, ki jo pošlje na naslov Raing d.o.o., Gotovlje 74D, 3310 Žalec, zahteva:

- vpogled

- dopolnitev

- popravek

- izbris

- omejitev obdelave

- prenos podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, k drugemu ponudniku  

Posameznik lahko dane privolitve kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: Raing d.o.o., Gotovlje 74D, 3310 Žalec.

Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.  

Privolitve otrok do 15. leta starosti

Otroci (do dopolnjenega 15. leta starosti) nam lahko posredujejo osebne podatke samo z dovoljenjem enega od staršev ali skrbnikov. Nikoli ne bomo namenoma zbirali osebnih podatkov od oseb, za katere smo bili seznanjeni, da so mlajše od 15 let. Teh podatkov ne bomo uporabili ali razkrili tretji nepooblaščeni stranki brez dovoljenja nosilca starševske odgovornosti za otroka. Navedeno pa ne vpliva na pravila slovenskega pogodbenega prava v zvezi s pravili o veljavnosti, oblikovanju ali učinku pogodbe v zvezi z otrokom

Roki hrambe osebnih podatkov

Podjetje Raing d.o.o. bo obdelovalo osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja, če so pridobljeni na podlagi privolitve, pa do preklica. Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V slednjih primerih Raing d.o.o. podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo.

Končne določbe

Nesoglasja ali spore, ki bi nastali s tolmačenjem ali izvajanjem pogojev poslovanja podjetja Raing d.o.o. bosta partnerja reševala sporazumno. V primeru, da sporazuma ni možno doseči, je pristojno sodišče, za presojo zadeve pa je relevantno pravo Republike Slovenije. Če bi bile katere določbe teh pogojev poslovanja delno neveljavne ali pomanjkljive, to ne poseže v vsebino preostalih določb.

Spletna stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletne strani, se strinjate z njihovo uporabo.